Close

Dịch vụ

Triệt lông

Triệt nách: 1.500.000 Triệt 1/2 tay: 1.900.000
Triệt mép: 1.200.000 Triệt cả tay: 2.200.000
Triệt trán: 1.500.000 Triệt 1/2 chân: 3.200.000
Triệt cằm: 1.200.000 Triệt cá chân: 3.500.000
Triệt râu quai nón: 1.500.000 Triệt lưng: 3.000.000
Triệt cả mặt: 2.200.000 Triệt bụng: 1.200.000
Triệt bikini: 2.200.000

TRIỆT TOÀN THÂN ƯU ĐÃI 60% 7.500.000